محصولات بهداشت و سلامت کودک مانا
شرکت صنایع پلاست مازند

دفتر کارخانه:

 مازندران، قائمشهر کیلومتر ۵ جاده کیاکلا
 تلفن: ۴۲۱۷۵۲۳۶ (۰۱۱)
 فکس: ۴۲۱۷۵۱۳۰ (۰۱۱)
 

واحد فروش / دفتر تهران:

بني هاشم – كوی تبری – ساختمان ارغوان – طبقه اول – واحد یک
 تلفن: ۲۲۳۳۷۱۵۴ (۰۲۱)
 فکس: ۲۲۰۲۴۶۶۱ (۰۲۱)
 
مانا محصولی از شرکت صنایع پلاست مازند

ارسال آنلاین پیام