مراقبت از نوزاد و کودک

وابستگی شدید عاطفی در کودکان؛ تأثیر آن بر روی رشد کودکان، راهکارهای کاهش وابستگی

وابستگی شدید عاطفی در کودکان و نوجوانان ممکن است به دلیل اضطراب جدایی یا اضطراب اجتماعی باشد. در هر دو صورت، کودک باید درمان روانشناختی مناسب را دریافت کند تا وابستگی او به والدین یا شخص دیگری کاهش یابد.

وابستگی شدید عاطفی در کودکان

وابستگی شدید در کودکان  ممکن است به دلیل اضطراب جدایی یا اضطراب اجتماعی باشد.

در هر دو صورت، برای کاهش وابستگی شدید درکودکان ، کودک باید درمان روانشناختی مناسب را دریافت کند تا وابستگی شدید  به والدین یا شخص دیگری کاهش یابد.

وابستگی شدید عاطفی کودک به مادر

وابستگی شدید کودک به مادر یعنی وابستگی عاطفی نسبتاً قوی که بین کودک و مادرش شکل می‌گیرد. در این نوع رابطه، کودک به مادر خود متکی بوده و از حضور و نزدیکی او حس امنیت و آرامش دریافت می‌کند. این نوع وابستگی عموماً در اوایل فرآیند توسعه و رشد کودکان شکل می‌گیرد و می‌تواند به مرور زمان تغییر کند و سبک‌های دیگری از وابستگی عاطفی را برای کودک به ارمغان بیاورد.

در صورتی که وابستگی شدید  کودک به مادر باشد، ممکن است کودک به طور مداوم به مادر خود وابسته باشد و خواسته‌ها و نیازهایش را فقط از او بخواهد. این وابستگی ممکن است باعث شود که کودک در مواجهه با تجربه‌های معمول در محیط خارج از خانه، از جمله مدرسه یا مهمانی‌ها، اضطراب و استرس داشته باشد و در صورت جدا شدن از مادر، احساس ناامنی کند.

وابستگی شدید عاطفی در کودکان و نوجوانان ممکن است به دلیل اضطراب جدایی یا اضطراب اجتماعی باشد. در هر دو صورت، کودک باید درمان روانشناختی مناسب را دریافت کند تا وابستگی او به والدین یا شخص دیگری کاهش یابد.

برای بررسی موضوع وابستگی شدید درکودکان، بهتر است به یک مشاور خانواده یا روانشناس مراجعه کنید که می‌تواند وضعیت را بررسی کند و به شما راهنمایی‌های لازم را بدهد.

تأثیر وابستگی شدید عاطفی بر روی رشد کودکان

وابستگی شدید عاطفی در کودکان و نوجوانان می‌تواند تأثیرات متنوعی بر رشد آن‌ها داشته باشد. در زیر تأثیراتی که وابستگی شدید عاطفی بر روی رشد کودکان می‌تواند داشته باشد، آورده شده است:

کاهش استقلال و خودکفایی

کاهش اعتماد به نفس

مشکلات اجتماعی

مشکلات در مدرسه

اضطراب و استرس

کاهش توانایی حل مسئله

با توجه به تأثیرات منفی وابستگی شدید در کودکان و تاثیر آن  بر روی رشد آن ها، این نکته حائز اهمیت است که والدین و مربیان به ایجاد فضای امن و پایدار برای کودکان کمک کنند و آن‌ها را به استقلال و خودکفایی تشویق کنند. همچنین، در صورت نیاز، مراجعه به مشاور یا روان‌شناس می‌تواند در کاهش وابستگی شدید عاطفی کودکان و نوجوانان مؤثر باشد.

راهکارهای کاهش وابستگی شدید در کودکان

برای کاهش وابستگی شدید  در کودکان، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

۱. مراجعه به مشاور یا روان‌شناس
۲. تقویت اعتماد به نفس کودک
۳. ایجاد فضای امن و پایدار برای کودک
۴. کمک به کودک جهت انجام فعالیت های روزمره 
۵. ارائه حمایت و عشق به کودکان
6. تمرکز بر روی رشد شخصی کودک
7. طرحواره درمانی

این راهکارها می‌توانند به کاهش وابستگی شدید عاطفی کودکان کمک کنند و آن‌ها را به سمت استقلال و خودکفایی هدایت کنند.